Veel informatie die we nu hebben over de oude honden van de indianen werd door Kim La Flamme verzameld. Door het contact met de honden van zijn grootvader, die afstamde van de indianen, werd zijn belangstelling in deze unieke dieren gewekt en die interesse is tot op vandaag onverminderd gebleven. Zijn indiaanse voorvaderen vertrouwden hem de taak toe dit deel van de Amerikaanse geschiedenis te behouden voor de toekomst. Hij nam deze uitdaging aan en maakte het zijn levenswerk, vandaag, meer dan 50 jaar later, kan hij terugkijken op veel successen, maar ook op enkele moeilijkheden.

 

Kim La Flamme begon zijn taak met twee honden van zijn grootouders. Na onderzoek en gesprekken met oudere indianen, slaagde hij erin mogelijke American Indian Dogs te vinden of honden met het genetische materiaal van dit oude hondenras en begon hij te fokken. Na verloop van tijd nam zijn kennis over de fokfilosofieën van de oorspronkelijke bewoners toe en hij realiseerde zich dat de inheemse fokkers in het verleden hun keuzes met betrekking tot de selectie specifiek baseerden op het voorkomen en op fysieke en mentale eigenschappen.

 

Gedreven door de ambitie om zoveel mogelijk over deze honden te leren en om zijn taak te vervullen, reisde hij van indianenreservaat tot indianenreservaat en verdiepte zo zijn kennis door met de stamoudsten te praten en door onderzoeken in musea en literatuurstudies. Nu en dan slaagde hij erin honden te vinden die afstamden van de oude honden van de inheemse bevolking. Op basis van zijn verzamelde kennis over het uiterlijk en de kenmerken van de honden van de indianen, bracht Kim La Flamme een hond uit het verleden terug in deze tijd met de eigenschappen van de oorspronkelijke hond uit het verleden.

 

Kim La Flamme gebruikte de kennis die hij had verzameld over de oude indiaanse fokmethoden voor zijn eigen fokprogramma. Door specifieke selectie van zijn fokhonden en door gebruik te maken van de terugfokprincipes, slaagde hij erin vijf afzonderlijke types van de oude honden (zie geschiedenis) te bekomen en deze te gebruiken in zijn fokprogramma.

 

Het doel van Kim La Flamme is de oude honden van de Amerikaanse indianen te behouden en deze voort te fokken zoals de indianen het vroeger deden. Fysieke en mentale gezondheid in combinatie met de capaciteiten en de instincten van de oorspronkelijke honden zijn tot op heden de prioriteiten van het fokprogramma.

 

Het vinden van nieuwe honden die geschikt zijn voor het fokprogramma is in deze tijden van moderne foktechnieken steeds moeilijker. De oude honden zijn er niet meer en naarmate de tijd verstrijkt, zijn er minder honden in de indianenreservaten die nog drager zijn van voldoende oud genetisch materiaal. Het gebeurt echter, maar steeds minder vaak, dat een nieuwe hond wordt opgenomen in het fokprogramma en zo dus bijdraagt aan de instandhouding van dit unieke ras.

 

Meer informatie over de honden, vindplaatsen en het fokprogramma is beschikbaar op de website van Kim La Flamme. (www.indiandogs.com/timeline.html)

Teak

SDK Little Crow