Als ras wordt de American Indian Dog erkend door een alternatief stamboek dat de controle over de fokprogramma’s overlaat aan de fokkers. Door deze erkenning wordt de American Indian Dog ook toegelaten in verschillende competities. Een lidmaatschap bij grote organisaties zoals de AKC, UKC of FCI (American Kennel Club, United Kennel Club, Fédération Cynologique Internationale) wordt kordaat afgewezen omdat hun concepten en regels met betrekking tot de wijze waarop honden gefokt worden niet overeenstemmen met de  filosofie van de American Indian Dog.

IPDBA (International Progressive Dog Breeders Alliance)

Het doel van deze vereniging is niet enkel een overzicht bewaren op het fokgebeuren en de stambomen; ze ondersteunt fokkers ook bij de verbetering van hun ras. Deze vereniging vindt dat de controle over een ras bij de fokkers moet liggen en biedt daarom een redelijke mate van vrijheid met betrekking tot de keuze van foklijnen en het fokprogramma. Ze ondersteunt eveneens het behoud van eigenschappen die specifiek zijn voor een ras. Daarom geven ze fokkers die de ambitie hebben om hun honden in te schrijven als jachthonden bijvoorbeeld de mogelijkheid om enkel honden te gebruiken die daadwerkelijk gebruikt zijn voor de jacht.

IIDOBA (International Indian Dogs Owners and Breeders Association)

Dit is het specifieke register van de American Indian Dog. Het maakt een bijkomend overzicht op alle honden mogelijk en geeft vooral ook de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met de eigenaarsgemeenschap. Het biedt ook een pak informatie aan eigenaars of geïnteresseerden.