De American Indian Dog is hoofdzakelijk een werkhond met een groot potentieel die een job nodig heeft. Hoewel deze honden van nature erg vriendelijk zijn, zal overdreven affectie in combinatie met te weinig oefening en weinig of geen discipline onvermijdelijk tot problemen leiden. Om hun potentieel ten volle te ontwikkelen hebben ze kalm, assertief, gedefinieerd en consequent leiderschap met duidelijk afgebakende regels, grenzen en beperkingen nodig. Op de eerste plaats komt oefening, dan discipline en dan affectie. Zoals bij elk ras kunnen deze honden maar zo goed presteren als de eigenaar hen kan aanleren. Met andere woorden, de eigenaar bepaald de mate waarin het potentieel van de hond al dan niet benut wordt. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het fokbeleid, de eerste fase van socialisering en het koppelen van elke hond aan de juiste eigenaar. Daarna is de correcte omgang met en opleiding van de hond de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Dagelijks bezig zijn met de hond vergt tijd, kennis, geduld en empathie. Wees eerlijk met jezelf en vraag jezelf af of je die hebt en die in de hond wil investeren. Indien dit niet het geval is, dan kan het een goed idee zijn een ander ras te overwegen, of nog beter, geen hond te nemen.